درباره دکتر مانیا کاوه

دکتر مانیا کاوه با درجه علمی دانشیار دارای فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی می‌باشند که مدرک فلوشیپ خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، مرکز تحقیقات اندومتریوز دریافت کرده‌اند.

از جمله فعالیت‌های علمی و آموزشی ایشان، تدریس رشته زنان و زایمان و لاپاراسکوپی به دانشجویان پزشکی و دستیاران متخصص می‌باشد.

بعلاوه ایشان عضو انجمن علمی و بین‌المللی لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی (ISGE) و انجمن لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی ایران می‌باشد... /ادامه

دکتر مانیا کاوه
گواهینامه‌ها
Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.