درباره دکتر مانیا کاوه

دکتر مانیا کاوه با درجه علمی دانشیار دارای فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی می‌باشند که مدرک فلوشیپ خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، مرکز تحقیقات اندومتریوز دریافت کرده‌اند.

از جمله فعالیت‌های علمی و آموزشی ایشان، تدریس رشته زنان و زایمان و لاپاراسکوپی به دانشجویان پزشکی و دستیاران متخصص می‌باشد.

بعلاوه ایشان عضو انجمن علمی و بین‌المللی لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی (ISGE) و انجمن لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی ایران می‌باشد... /ادامه

دکتر مانیا کاوه

کتاب کاربرد لاپاراسکوپی در بیماری های زنان

لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از تکنیکهای جراحی میباشند که در حیطه زنان با دو هدف درمان و تشخیص بیماریهای زنان انجام میشوند. امروزه نیاز و تمایل به جراحی های کم تهاجمی سبب شده است تا شناخت علم لاپاراسکوپی، تجهیزات و مراحل جراحی لاپاراسکوپی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.

کتاب «کاربرد لاپاراسکوپی در بیماریهای زنان» کتابی جامع در مورد نکات کاربردی لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیماریهای زنان می باشد که متناسب با نیاز دستیاران فلوشیپ لاپاراسکوپی، دستیاران زنان و کلیه گروههای اتاق عمل تألیف شده است.


دکتر مانیا کاوه
 
گواهینامه‌ها
Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.