هیستروسکوپی

هیستروسکوپی درمانی

هیستروسکوپی نوعی از عمل جراحی می‌باشد که با استفاده از هیستروسکوپ که یک لوله مجهز به دوربین و چراغ می‌باشد، انجام می‌شود. هیستروسکوپ از طریق واژن وارد می‌شود و پس از مشاهده سرویکس وارد حفره رحم می‌شود و بدین ترتیب به پزشک اجازه مشاهده داخل رحم را جهت تشخیص و درمان پاتولوژی‌های داخل رحمی را می‌دهد.

هیستروسکوپی به طور شایع برای تشخیص و درمان خونریزی غیر طبیعی رحمی یا پریودهای غیر طبیعی شدید بکار می‌رود که این اختلالات ممکن است با عدم تعادل هورمونی یا رشد فیبروم‌ها یا پولیپ‌ها رخ دهد.

هیستروسکوپی همچنین برای تشخیص و درمان نازایی که به دنبال انسداد یا باندل‌های چسبندگی نزدیک سوراخ لوله‌های فالوپ ایجاد می‌شود و همچنین سایر اختلالات لوله فالوپ کاربرد دارد.

از جمله کاربردهای دیگر هیستروسکوپی بررسی و درمان علت خونریزی‌های پس از یائسگی، آنومالی‌های رحمی مانند سپتوم (دیواره جدا کننده داخل حفره رحم)، سقط‌های مکرر یا خارج کردن IUD و وسایل داخل رحمی می‌باشد.

Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.