من قبلا یک جراحی شکمی باز داشته‌ام. آیا جراحی لاپاراسکوپی برای من مناسب است؟

در حالی که احتمال تبدیل جراحی شما به جراحی باز وجود دارد، جواب ما به شما مثبت است. ما معتقدیم که بیشتر بیماران شانس جراحی لاپاراسکوپی موفق را دارند. با این وجود بسیاری از جراحان بر روی شخصی که قبلا جراحی باز داشته است جراحی لاپاراسکوپی انجام نمی‌دهند.

Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.