دوره بهبودی بعد از لاپاراسکوپی چقدر طول می‌کشد؟

به طور میانگین مدت بستری بعد از لاپاراسکوپی ۱ تا۲ روز و دوره بهبودی بیمار چند روز تا چند هفته است و فعالیت‌هایش را در این مدت متوقف کند. پس از گذشت چند روز و بهبودی کامل فرد می‌تواند به روند زندگی عادی خود برگردد.

Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.