درباره دکتر

درباره دکتر

دکتر مانیا کاوه با درجه علمی دانشیار دارای فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی می‌باشند که مدرک فلوشیپ خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، مرکز تحقیقات اندومتریوز دریافت کرده‌اند.

از جمله فعالیت‌های علمی و آموزشی ایشان، تدریس رشته زنان و زایمان و لاپاراسکوپی به دانشجویان پزشکی و دستیاران متخصص می‌باشد.

بعلاوه ایشان عضو انجمن علمی و بین‌المللی لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی (ISGE) و انجمن لاپاراسکوپی و ژنیکولوژی ایران می‌باشد.

عضویت‌­ها

  • عضو انجمن بین‌­المللی لاپاراسکوپی ژنیکولوژی 
  • عضو انجام لاپاراسکوپی ژنیکولوژی ایران 
  • عضو کمیته پژوهش دانشکده پزشکی
  • عضو کمیته مرگ‌و‌میر مادر 
  • عضو کمیته مرگ‌و‌میز نوزادان
  • عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی
  • عضو کمیته طراحی سؤال ارتقاء و بورد 
  • عضو و از عوامل برگزاری امتحانات صلاحیت بالینی

  مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی

1. Kaveh M, Parooie F, Salarzaei M. Pregnancy and appendicitis: a systematic review and meta-analysis on the clinical use of MRI in diagnosis of appendicitis in pregnant women. World Journal of Emergency Surgery. 2019 Dec;14(1):37.

2. Kaveh M, Tahermanesh K, Mehdizadeh AK, Tajbakhsh B, Mansouri GH, Sadegi K. Endometriosis of Diaphragm: A Case Report. International journal of fertility & sterility. 2018 Jun;12(3):263-6

3. Kaveh M, Kashi AM, Sadegi K, Forghani F. Pregnancy in non-communicating rudimentary horn of a unicornuate uterus. International journal of fertility & sterility. 2018 Jan;11(4):318.

4. Remifentanilvs. Lidocaine on Response to Tracheal Tube during Emergence of General Anesthesia

5. Kaveh M, Tahermanesh K, Hanjani S, Abed SM. B‐Lynch plus technique for uterine conservative surgery in an asymmetric atonic uterus. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2018 Sep;142(3):370-1.7-Sakhavar N, Kaveh M, Sadegi K.

6. The impact of letrozole versus clomiphene citrate on uterine blood flow in patients with unexplained infertility. Journal of family & reproductive health. 2014 Mar;8(1):1

7. Forghani F, Kashi AM, Sadegi K, Kaveh M, Ghafari M. Uterine leiomyosarcoma: A case report. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences. 2018 Apr 1;6(2):223-5.

8. Kaveh M, Prevalence of pre-eclampsia in Iranian patients with preterm labor: A systematic review and meta-analysis based on different provinces, Int. J. Curr, Res. Biol. Med, 2019,  4(8), 17-22.

9. Kaveh M, Prevalence of preterm labor in Iranian patients based on different provinces: A systematic review and meta-analysis. Int. J. Curr. Res. Biol. Med, 2019,   4(8): 1-6.

10. Kaveh M, Prevalenceof placenta previa in Iranian patients with preterm labor:A systematic review and meta-analysis. Int. J. Curr. Res.pharm,2019 sci.6(8)

 مقالات ارائه­‌شده در کنگره‌­های بین­‌المللی

1. نمایش فیلم جراحی و پانلیست: لاپاراسکوپی اندومتریوز دیافراگم در بخش ویدئو ژورنال در چهارمین کنگره بین‌­المللی جراحی‌­های کم‌تهاجمی زنان و مامایی (آذر 1396)

2. سخنران در سومین کنگره بین‌­المللی جراحی‌­های کم‌تهاجی زنان و مامایی ایران آذر (1397)

3. پانلیست در سومین کنگره بین­‌المللی جراحی­‌های کم‌تهاجی زنان و مامایی ایران آذر (1397)

4. نمایش فیلم جراحی و پانلیست: جراحی لاپاراسکوپیک- هیسترکتومی و رزکشن روده در بیمار مبتلا به اندومتریوز در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مهر (1398)

1. Video journal and panelist Kaveh M, Tahermanesh K, Mehdizadeh AK, Tajbakhsh B, Mansouri GH, Sadegi K. Endometriosis of Diaphragm: A Case Report. International journal of fertility & sterility. 2018 Jun;12(3):263-6

2. Kaveh M, Kashi AM, Sadegi K, Forghani F. Pregnancy in non-communicating rudimentary horn of a unicornuate uterus. International journal of fertility & sterility. 2018 Jan;11(4):318.

3. Presentation and panelist: Evaluation of Superior Hypogastric Plexus Block in Treatment of Pain in Patients with Endometriosis Resistant to Medical and Surgery Therapies: A randomized clinical

سخنرانی در سمینارها و بازآموزی‌­ها

1. سخنرانی در سمینار اورژانس‌­های مامایی در بین سال­‌های 1395-1392

2. سخنرانی در سمینار ملاحظات بالینی و دارویی در مادران وابسته به مواد مخدر در سال 1395

3. سخنرانی در سمینار هم‌آغوشی با مادر در نوزاد سالم بین سال­‌های 1395-1394

4. سخنرانی در سمینار مقایسه مابین زایمان طبیعی و سزارین

5. سخنرانی در سمینار فشارخون در بارداری در سال­‌های 1395-1394

6. سخنرانی در سمینار پیشگیری از ترومبو آمبولی در بارداری در سال 1395

7. سخنرانی در سمینار خونریزی‌­های پست پارتوم در سال­‌های 1398-1397

8. سخنرانی در چهارمین کنگره بین‌المللی زنان و زایمان و اندومتریوز - مهرماه ۱۴۰۰

9. سخنرانی در پنجمین کنگره بین المللی زنان و زایمان و اندومتریوز - بهمن ماه ۱۴۰۱

 ترجمه و تألیف کتاب

1. تألیف و ترجمه کتاب جنین­‌شناسی پزشکی 

2. ترجمه کتاب معاینات بالینی و روش گرفتن شرح‌­های باربارابیتز 

3. ترجمه کتاب اورژانس‌­های پزشکی در یک نگاه 

4. ترجمه کتاب معاینات بالینی و روش گرفتن باربارابیتز

5. ترجمه کتاب اورژانس‌­های پزشکی در یک نگاه 

6. ترجمه کتاب فیزیولوژی گایتون 

7. ترجمه کتاب بیماری‌­های زنان و مامایی در یک نگاه 

8. ترجمه کتاب سونوگرافی کالن در مامایی و ژنیکولوژی 

9. ترجمه و ویراستاری کتاب ویلیامز 

10. ترجمه کتاب نواک ژنیکولوژی 

گواهینامه‌ها
Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.