لاپاراسکوپی برای تشخیص چه مشکلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

امروزه اکثر جراحی‌های زنان را می‌توان با لاپاراسکوپی انجام داد که این جراحی‌ها عبارت است از: کیست‌های تخمدان، هیسترکتومی یا درآوردن رحم، آندومتریوز، فیبروم‌های رحم، بررسی حفره لگن، بررسی علت‌های ناشناخته لگنی، چسبندگی‌های رحمی، بررسی لوله‌های رحمی، بستن لوله‌های رحمی و بررسی علت‌های نازایی می‌باشد.

Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.