آیا می‌توان با کمک لاپاراسکوپی عمل بستن لوله‌های رحمی را انجام داد؟

بله، با کمک جراحی لاپاراسکوپی می‌توان لوله‌های رحمی را بست.

Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.