آیا بارداری باعث درمان اندومتریوز می‌شود؟

در برخی از زنان، پس از بارداری رشد کیست یا بافت اندومتریوز متوقف می‌شود، اما در همۀ زنان چنین اثری ندارد. علائم برخی از خانم‌ها در دورۀ بارداری و شیردهی تخفیف می‌یابد، اما پس از پایان این دوران دوباره بازمی‌گردد.

Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.